TACK

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra medlemmar och styrelsen som genom sitt arbete utgör URBI. Vi vill också speciellt tacka föreningen Hidde Iyo Dhaqan som genom Arvsfondsprojektet BISAM, Bi- och insektsodling i samverkan gav oss möjlighet att  starta upp verksamheten och fått möjlighet att utbilda oss i både biodling och kooperativt företagande. Gällande utbildning i kooperativt företagande tackar vi Coompanion och deras medarbetare för deras viktiga arbete med oss. I sammanhanget vill vi också tacka alla människor med olika funktionsvariationer samt alla barn som hjälpt oss att bli bättre på bemötandefrågor och pedagogik för alla. Vi vill också tacka Skånes Kommunförbund för djupare kunskaper kring valideringskunskap och Region Skåne samt Social innovation Skåne för deras arbete med ASF.

 

Ett stort tack till våra partners Hållbar Utveckling Skåne, Region Skåne, Coompanion Skåne, Kommunförbundet Skåne, Social Innovation Skåne med flera...

 

Tack också till Allmänna Arvsfonden, ABF, Studifrämjandet, Coompanion, Somaliska paraplyorganisationen i Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Social Innovation Skåne, Region Skåne, BID-Sofielund, Malmö Stad,Thrilled,  FINSAM- Malmö,  Kastanjeskolan, MiP, Nätverket Idéburen Sektor Skåne, Yalla- Sofielund, ESF, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Green Stories Stena Fastigheter och alla andra som på olika sätt gör vår resa möjlig. Stort tack till er som skänker bidrag till vår verksamhet. Swisha gärna stöd, gåvor och bidrag till 123 147 45 84 skriv gåva och vem du är så vi vet.

 

 

Kooperativet

Urban Biodling ASF

Ekonomisk förening

769631-3530

Claesgatan 8

214 26 Malmö

Sweden

info@urbi.nu

Mustafa Ahmed Jama

Ambassadör

URBI urban biodling