RESANTankarna på ett företag, med inriktning på urban biodling med barn, pedagogik och människor med olika funktionsvariationer, har vi haft sedan 2008.  Då drev föreningen Hidde Iyo Dhaqan Arvsfondsprojektet Barn i Stan på Seved i Malmö.

Barn i Stan, som blev en föregångare kring urban socioekologis odling, startade samtidigt bi- och insektsodling i liten skala.  Vi såg tidigt möjligheten att göra gott för den biologiska bi- och insektsmångfalden och samtidigt engagera barn i frågor kring hållbar utveckling och konkret miljöarbete tillsammans med människor som lever med olika funktionsvariationer. Tiden var dock inte mogen, men i takt med att kunskaperna kring binas viktiga roll för vår överlevnad ökade fick vi möjlighet att prova våra tankar med Arvsfondsprojektet BISAM, bi- och insektsodling i samverkan. Också detta skapat och genomfört av föreningen Hidde Iyo Dhaqan i Malmö.


Ena delen av projektet handlade om att utveckla ett pedagogiskt material, där barnen själva får vara med att bygga ett material som det tycker är kul och bra. Den andra delen utgörs av biodling och olika produkter som odlingen kan rendera.

Vi har träffat över sjutusen barn


Det händer mycket i mötet mellan barnen och deltagarna med funktionshinder. Människor som stått långt från arbetsmarknaden blir plötsligt ambassadörer och stolta bärare av kompetens. Barnen ser snabbt bakom funktionsvariationerna och vill istället veta: Hur gör man det? Varför är det så? Då händer något väldigt stort – det handlar om mycket mänskligt växande.


URBI registrerades som en ekonomisk förening i december 2015. Idén är att producera och sälja härodlade ekologiska biodlingsprodukter för att främja bi- och insektodling. 


Vi är tacksamma att vi haft möjlighet att växa långsamt och organiskt.

Framöver tror vi att medlemskap kommer att vara en viktig del i URBI. Vi funderar på en sätta igång en kampanj ”Köp ett bi”, så får vi se om vi kan få igång folk.

I värsta fall har vi en källare där vi får plats med alla våra saker och produktionen. Och så har vi våra lådcyklar vi kan cykla omkring med. Så det kommer att lösa sig!


”Spretigheten är viktig”

Vi drivs av att få till möten mellan de som sällan eller aldrig möts och att kunna öka delaktigheten i samhället för dessa grupper. Så att fler kan få en meningsfull plats och en känsla av sammanhang.

Den här spretigheten är väldigt viktig, det kan vara olika etnisk bakgrund, olika åldrar, människor med funktionshinder. När olika får komma samman och börjar göra saker tillsammans – då händer det spännande saker och då mår folk bra.


”Det händer mycket när folk gör det de trivs med”

En av anledningarna till att BISAM har lyckats så bra är att vi har haft en bra och väl genomtänkt grundidé. Den har fått växa fram långsamt under ett antal år. Vi vet vilket håll vi ska och har byggt golv, väggar och tak.

Vi har också insett att det inte är så farligt att folk byts ut längs vägen. Någon faller bort och andra kommer till, de enskilda människorna är kanske inte så viktiga i sig, om man har en bra grundtanke.

En annan viktig sak som vi lärt oss och fått jobba med är att folk är olika och jobbar olika. Det kan till exempel finnas kreativa processer när man sitter och småpratar. Mycket kan ske i sådan tillsynes meningslös tillställning. Det händer mycket när folk gör det de trivs med!


”Bra verksamheter är ömtåliga, de går inte att rakt av kopiera och flytta till andra ställen”

Vi skulle vilja uppmana de som har en idé som de tror kan hjälpa till att förbättra samhället på något sätt att tänka igenom: Vem behöver detta? Och behöver de verkligen detta? Är detta lösningen? Var självkritisk och tänk efter före. Gör en behovsanalys: vilka är förutsättningarna, vilka kan vara partners, vilka kan hjälpa och vilka kan stjälpa?

För de möjliggörare som ska hjälpa till att hitta och stötta bra sociala initiativ är det viktigt att tänka på att bra projekt är ömtåliga. De går inte bara att kopiera och flytta till andra ställen med andra förutsättningar. Man måste först undersöka om jordmånen finns. Väldigt ofta letas det efter quick fix, som vi aldrig har sett fungera någonstans. Det är inte kostnadseffektivt i längden. Saker måste få ta tid, det måste finnas en långsiktighet och ett tålamod.


”Vi behöver frizoner där alla vågar pröva sina idéer”

Tyvärr tror vi att det är många sociala innovationer som inte kommer att innoveras. De som identifierar problemen är helt enkelt inte med, de har inte de nätverk som krävs. Vi behöver skapa fler demokratiska rum, frizoner där alla är lika viktiga. Där även mindre idéburna aktörer och enskilda personer kan och vågar pröva sina idéer. Annars är risken att det bara blir paraplyorganisationer, högskolor och andra etablerade aktörer inom systemet som syns, hörs och kan påverka utvecklingen.

Här kan du bläddra i boken Flower Power och läsa om den verksamhet i Malmö som gav idéen till URBI från allra första början.

Kooperativet

Urban Biodling ASF

Ekonomisk förening

769631-3530

Claesgatan 8

214 26 Malmö

Sweden

info@urbi.nu

Mustafa Ahmed Jama

Ambassadör

URBI urban biodling