KULTUREN

Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa och mer våldsamma. Det kräver en dos genialitet - och en hel del mod - att göra det motsatta.

                                                                                                                Albert Einstein

Kultur och konst har ofta förmågan att kommunicera det väsentliga och har alltid varit en del av människan och vi skapade konst långt innan vi började byggandet av kulturer och civilisationer. Det är inte bara grundläggande för den lilla människan utan för hela mänskligheten och betyder något och bär på någonting unikt och oersättligt som ger livet en vidare mening. Det konstnärliga förhållningssättet triggar nyfikenhet och lust i våra verksamheter och frigör de naturliga vägarna till förståelse men är också ett sätt att vara tillsammans som främjar återhämtning, utveckling och nytänkande. Den kulturella sektorn kryper allt närmare den naturvetenskapligt dominerade forskningen. Allt fler studier pekar också på att det finns ett klart samband mellan delaktighet i kulturlivet och välbefinnande. Behovet av en kulturellt rik miljö både i förebyggande och terapeutiskt syfte är numera väl dokumenterad. Science och Nature skriver regelbundet om nya framsteg inom området och gränsöverskridande studier vid världsledande universitet släpps allt oftare.


Vi är en förändrings- och utvecklingsplats för lärande och nyskapande verksamhet. Vi växer och förändras över tid genom att koppla samman människors initiativ med resurser som kan förstärka och utveckla dem. Hos oss förenas flera starka aktörer inom kultur, ekologi och socialt arbete för att driva processer där det ges utrymme och möjligheter att vara medskapare i ett långsiktigt arbete som ökar delaktighet, skapande och hållbar utveckling. Delaktigheten och tillhörighetskänslan är central, liksom att få känna stolthet och kunna identifiera sig med verksamheten. Därför är kultur bärande i våra verksamheter och i våra sammarbeten.


Kooperativet

Urban Biodling ASF

Ekonomisk förening

769631-3530

Claesgatan 8

214 26 Malmö

Sweden

info@urbi.nu

Mustafa Ahmed Jama

Ambassadör

URBI urban biodling